BLOG BERPINDAH


kepada pembaca setia blog ini.
Blog ini telah berpindah ke alamat


http://futopsecret.blogspot.com

Rabu, 29 September 2010

Keistimewaan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi akhir zaman. Bahasa kita telah dipilih Allah swt sebagai alat penyebaran dakwah Imam Mahdi dan Fata-At Tamimi. Bahasa kita dipilih sebagai bahasa ibunda Imam Mahdi, Fata At-Tamimi, para Ikhwan dan para Asoib. Disini akan dijelaskan beberapa kelebihan bahasa kita

1. Bahasa Melayu adalah bahasa termudah sekali bahkan lebih mudah dari bahasa Arab. Hal ini telah disahkan oleh warga asing yang mempelajari bahasa ini.

2. Bahasa Melayu adalah bahasa yang kedua terindah sesudah Bahasa Arab Al-Quran. Ini disebabkan bahasa kita adalah bahasa puitis terutamanya ketika bermadah. terserlah keindahan bahasa kita.

3. Bahasa Melayu adalah bahasa tersopan sekali. bahasa kita telah dibina sekian lama untuk tujuan ini. seorang pakar bahasa menyatakan bahasa kita ini telah mengalami evolusi yang panjang sehingga terbentuk suatu bahasa yang indah dan sopan.

4. Bahasa Melayu dibina dengan dua jenis tulisan yang membantu perkembangan Islam di zaman Imam Mahdi iaitu tulisan jawi untuk kegunaan orang Islam dan tulisan rumi bagi bukan Islam

5. Bahasa Melayu telah menjadi Lingua franca masyarakat nusantara walaupun di nusantara banyak bahasa yang dituturkan namun bahasa Melayu dipilih sebagai penyatu bangsa nusantara ini.

6. Bahasa Melayu mempunyai kosa kata yang banyak hinggakan penuturnya sendiri tidak mengetahui kesemua kosa kata bahasa mereka

7. Bahasa Melayu adalah bahasa banyak pengertian. sesuatu ayat boleh mempunyai pelbagai maksud mengikut keadaan. oleh yang demikian Bahasa Melayu dipilih untuk mengungkapkan isi Al-Quran yang mempunyai pelbagai lapisan makna itu.

8. Bahasa Melayu merupakan bahasa bangsa bukan penjajah yang mempunyai bilangan penutur yang ramai. jika dilihat bahasa Mandarin dan Hindi ramai yang menuturkannya kerana orang cina dan india ramai. Bahasa Perancis, Jerman,, Rusia, Sepanyol, Inggeris, dan Portugis adalah bahasa bangsa penjajah. Bahasa Arab pula banyak dituturkan kerana perkembangan Islam. Hanya Bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang ramai tanpa sebab-sebab tertentu.

Tiada ulasan: