BLOG BERPINDAH


kepada pembaca setia blog ini.
Blog ini telah berpindah ke alamat


http://futopsecret.blogspot.com

Rabu, 20 Oktober 2010

Ciri-ciri Ringkas Ajaran Syiah Rafidah

Banyak orang yang menyangka bahwa perbezaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Rafidhah) dianggap sekedar dalam masalah khilafiyah Furu’iyah, seperti perbezzan antara antara Mazhab Safi’i dengan Mazhab Maliki. Kerananya dengan adanya kekecohan masalah Sunni dengan Syiah, mereka berpendapat agar perbezaan pendapat tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.Oleh karena itu, disaat Muslimin bangun melawan serangan Syiah, mereka menjadi penonton dan tidak ikut menentang. Apa yang mereka harapkan tersebut, tidak lain dikeranakan minimumnya pengetahuan mereka mengenai aqidah Syiah Rafidaha. Sehingga apa yang mereka sampaikan hanya terbatas pada apa yang mereka ketahui. Mari berkenalan dengan syiah rafidhah ini 

Bidang akidah

1. Rukun Islam Syiah juga ada 5 (lima) tapi berbeza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah:
a)      As-Sholah
b)      As-Shoum
c)      Az-Zakah
d)      Al-Haj
e)      Al wilayah 

2. Rukun Iman Syiah ada 5 (lima)
a)      At-Tauhid
b)      An Nubuwwah
c)      Al Imamah
d)      Al Adlu
e)      Al Ma’ad

3. Syah ada tiga kalimat syahadat, disamping Asyhadu an Laailaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masih ditambah dengan menyebut dua belas imam-imam mereka.

4. Percaya kepada dua belas imam-imam mereka, termasuk rukun iman. Karenanya orang-orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang Sunni), maka menurut ajaran Syiah dianggap kafir dan akan masuk neraka.

Bidang Ibadat

1. Mut’ah sangat dianjurkan dan hukumnya halal. Halalnya Mut’ah ini dipakai oleh golongan Syiah untuk mempengaruhi para pemuda agar masuk Syiah. Padahal haramnya Mut’ah juga berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib.

2. Khamar/arak dianggap suci.

3. Air yang telah dipakai istinja’ (cebok) dianggap suci dan mensucikan.

4. Diwaktu shalat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri membatalkan shalat.

5. Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam shalat dianggap tidak sah/ batal shalatnya.

6. Shalat jama’ diperbolehkan walaupun tanpa alasan apapun.
Bidang pemerintahan

1. Ketiga Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman) tidak diakui oleh Syiah. Karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali sendiri membai'at dan mengakui kekhalifahan mereka). 


2. Para imam yang jumlahnya dua belas tersebut mempunyai sifat Ma'’hum, seperti para Nabi.
Tentang sahabat

1. Mencaci-maki para sahabat tidak apa-apa bahkan Syiah berkeyakinan, bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja. Alasannya karena para sahabat membai'at  Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifah.

2. Siti Aisyah dicaci-maki, difitnah, bahkan dikafirkan.

Rujukan

1. Kitab-kitab Syiah ada empat :
a)      Al Kaafi
b)      Al Istibshor
c)      Man Laa Yah Dhuruhu Al Faqih
d)      Att Tahdziib
(Kitab-kitab tersebut tidak beredar, sebab kebohongannya takut diketahui oleh pengikut-pengikut Syiah).  

2.  Al-Qur'an yang ada sekarang ini menurut pengakuan ulama Syiah tidak asli. Sudah dirubah oleh para sahabat (dikurangi dan ditambah).

Lain-lain

1. syurga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, walaupun orang tersebut tidak taat kepada Rasulullah. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali, walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah. 

2. Raj’ah adalah salah satu aqidah Syiah. Dimana diceritakan : bahwa nanti diakhir zaman, Imam Mahdi akan keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia pergi ke Madinah untuk membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain.
Setelah mereka semuanya bai'at kepadanya, diapun selanjutnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa dan disalib, sampai mati seterusnya diulang-ulang sampai  ribuan kali. Sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka kepada Ahlul Bait.

Tiada ulasan: