BLOG BERPINDAH


kepada pembaca setia blog ini.
Blog ini telah berpindah ke alamat


http://futopsecret.blogspot.com

Jumaat, 16 Mac 2012

Al-Hasyimi ITRKI Part 5


BAB 5                    Tempat asal Al-Hasyimi

Imam Suyuti telah meriwayatkan juga dari Dhamrah bin Habib dan guru-gurunya kata mereka
“As Sufyani menghantar tentera berkudanya sehingga sampai keseluruh Timur dari bumi Khurasan dan bumi Parsi, orang orang Timur bangun dan memerangi mereka dan berlaku pertempuran diantara mereka di beberapa tempat. Bilamana peperangan berpanjangan mereka berbaiah kepada seorang lelaki dari Bani Hasyim, mereka ketika itu di hujung Timur lalu dia membawa ahli Khurasan dibawah pimpinan seorang lelaki dari Bani Tamim yang mempunyai darah ajam yang digelar Syuaib Ibnu Soleh berkulit sawo matang dan berbadan sederhana”

Muhammad bin Abdullah At Tiharti telah meriwayatkan kepada kami dari Muawiyah bin Soleh dari Syuraih bin Ubaid dan Rasyij bin Saad dan Dhamrah bin Habib dan guru-guru mereka, kata mereka
“As Sufyani menghantar tenteranya keseluruh Timur di bumi Khurasan dan Parsi, orang-orang Timur bangun dan memerangi mereka dan berlakulah pertempuran di antara mereka di beberapa tempat, bilamana peperangan berpanjangan orang-orang Timur itu berbaiah kepada seorang lelaki dari Bani Hasyim yang datang dari hujung Timur, lalu dia membawa orang-orang Khurasan dibawah pimpinan seorang lelaki dari bani Tamim yang berdarah ajam, berkulit sawo matang, berjanggut nipis”

Hadis yang lain menyebut
“Sebelum (munculnya) al-Mahdi, as-Sufyani mengerahkan pasukan tenteranya sampai ke kawasan timur Khurasan dan Parsi. Mereka akan dilawan oleh penduduk Timur dan ramai (tentera as-Sufyani) yang terbunuh. Kaum dari Timur itu kemudian (bergabung dan) membaiat al-Hasyimi yang mana tangan kanannya memegang bendera. Allah memudahkan urusan dan jalannya. Kemudian dia keluar bersama-sama 5,000 orang penduduk Khurasan yang di bawah pimpinan Syuaib bin Saleh at-Tamimi, seorang bekas hamba berkulit kuning, berjanggut nipis dan tidak berjambang.

Hadis pertama dan kedua menyatakan bahawa Al-Hasyimi itu jelas datang dari hujung timur. Ketiga-tiga hadis menyetujui bahawa bangsa Timur berbaiat kepada Al-Hasyimi setelah diserang oleh As-Sufyani. Bangsa timur bersatu dibawah pimpinan Al-Hasyimi. Jadi Al-Hasyimi bukan sebarang orang bahkan dia merupakan pemimpin. Ada hadis lain menyebutkan hal ini.
“Sebelum Al-Mahdi, Al-Hasyimi akan menjadi penguasa”

Al-Hasyimi akan dilantik sebagai pemimpin bangsa Timur dan dia akan memimpin pengikut Pemuda Bani Tamim yang berada di Khurasan. Pemuda Bani Tamim pula jelas dinyatakan merupakan lelaki yang berkulit sawo matang atau kuning, berjanggut nipis, tidak berjambang dan berdarah ajam (bukan arab). Ciri-ciri pemuda bani tamim ini jelas menunjukkan ciri-ciri yang terdapat kepada bangsa yang tinggal di hujung Timur iaitu bangsa Melayu. Kerana Al-Hasyimi dan Pemuda Bani Tamim bersaudara, maka masuk akal bahawa hujung Timur merupakan Nusantara dan Al-Hasyimi juga berbangsa Melayu juga. Jadi Al-Hasyimi akan diangkat sebagai penguasa Nusantara.