BLOG BERPINDAH


kepada pembaca setia blog ini.
Blog ini telah berpindah ke alamat


http://futopsecret.blogspot.com

Jumaat, 16 Mac 2012

Al-Hasyimi ITRKI Part 6


BAB 6                    Al-Hasyimi dan pasukan dari Khurasan

Imam Suyuti telah meriwayatkan juga dari Dhamrah bin Habib dan guru-gurunya kata mereka
“As Sufyani menghantar tentera berkudanya sehingga sampai keseluruh Timur dari bumi Khurasan dan bumi Parsi, orang orang Timur bangun dan memerangi mereka dan berlaku pertempuran diantara mereka di beberapa tempat. Bilamana peperangan berpanjangan mereka berbaiah kepada seorang lelaki dari Bani Hasyim, mereka ketika itu di hujung Timur lalu dia membawa ahli Khurasan dibawah pimpinan seorang lelaki dari Bani Tamim yang mempunyai darah ajam yang digelar Syuaib Ibnu Soleh berkulit sawo matang dan berbadan sederhana, dia keluar kepada Al Hasyimi bersama 5000 orang orangnya, bilamana sampai kepada Al Hasyimi berita itu dia terus bergabung dan menjadikan Pemuda Bani Tamim pemimpinnya, kalaulah mereka menghadapi bukit-bukit yang terpasak gagah nescaya mereka akan meratakannya”

Muhammad bin Abdullah At Tiharti telah meriwayatkan kepada kami dari Muawiyah bin Soleh dari Syuraih bin Ubaid dan Rasyij bin Saad dan Dhamrah bin Habib dan guru-guru mereka, kata mereka
“As Sufyani menghantar tenteranya keseluruh Timur di bumi Khurasan dan Parsi, orang-orang Timur bangun dan memerangi mereka dan berlakulah pertempuran di antara mereka di beberapa tempat, bilamana peperangan berpanjangan orang-orang Timur itu berbaiah kepada seorang lelaki dari Bani Hasyim yang datang dari hujung Timur, lalu dia membawa orang-orang Khurasan dibawah pimpinan seorang lelaki dari bani Tamim yang berdarah ajam, berkulit sawo matang, berjanggut nipis, keluar juga bersama-samanya seramai 5000 orang”

Said Abu Uthman telah meriwayatkan kepada kami dari Jabir dari Abi Jaa’far katanya
“Akan keluar seorang pemuda dari Bani Hasyim, ditapak tangan kanannya ada tahi lalat dari Khurasan bersama-sama dengan panji panji hitam, bersamanya juga ada Syuaib bin Soleh. Dia memerangi golongan As Sufyani dan mengalahkan mereka”

Hadis pertama dan kedua menceritakan apa yang dilakukan Al-Hasyimi setelah dilantik penguasa Timur. Setelah Al-Hasyimi menjadi penguasa, Pemuda Bani Tamim membawa 5000 pengikutnya dari Khurasan untuk bertemu dengannya namun Al-Hasyimi bertindak menjadikan Pemuda Bani Tamim sebagai pemimpinnya. Setelah itu Al-Hasyimi membantu memimpin pasukan Pemuda Bani Tamim di Khurasan menentang As-Sufyani. 

Sudah jelas, Al-Hasyimi menjadi pemimpin no 2 kepada pasukan Khurasan dan mereka menentang pasukan As-Sufyani dan mengalahkan mereka. Hebatnya pasukan Khurasan ini hingga jika gunung menghalang maka akan diratakan gunung tersebut. Ketika inilah Al-Hasyimi mula memegang panjí-panji hitam yang asalnya dipegang oleh Pemuda Bani Tamim.